English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Київська область
Не забувай рідну Україну
Не забувай рідну Україну
Боярка, 1908 р.

Дві патріотично-лапідарні листівки і вид вокзалу в Боярці в 1908 р.


Київщина - для киян найближче поле для краєзнавчих експериментів. Для мене це досить далекий, і від того достатньо таємничий край, який ще досліджувати і досліджувати...


 Список пам'яток національного значення з "Пам'яток України"

№ п/п

Найменування памятки

Датування

Місцезнаходження

Охоронний номер та номер у комплексі

Б і л о ц е р к і в с ь к и й   р - н

м.  Б і л а   Ц е р к в а

1377

Торговi ряди (мур.)

1809-1814 рр.

Торгова площа

39 / 0

1378

Склади (мур.)

к.18-п.19 ст.

вул.Червоноармійська, 62

40 / 0

1379

Миколаївська церква мур.)

1706-1852 рр.

вул.Гагаріна, 10

41 / 0

1380

Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)

1839 р.

вул.Гагаріна, 10

42 / 0

1381

Дворянське зiбрання
(дер.)

п.19 ст.

бул.Олександрійський, 5

43 / 0

1382

Зимовий палац (дер.)

п.19 ст.

бул.Олександрійський, 7

44 / 0

1383

Парк "Олександрiя"
та парковi споруди

1793 р.-19 ст

Сквирське шосе

45 / 0

1384

Ансамбль споруд пошти (мур.)

1825-1831 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 0

1385

Поштова станція (мур.)

1825-1831 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 1

1386

Каретна (мур.)

1825-1831 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 2

1387

Кузня (мур.)

1825-1831 рр

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 3

1388

Дім станційного доглядача (мур.)

1825-1831 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 4

1389

Службова будівля (мур.)

1820-1830 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 5

1390

Готель (мур.)

1821-1830 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 6

1391

Ямщицька (мур.)

1821-1830 рр.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 7

1392

Стайня (мур.)

1890 р.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 8

1393

Стайня (мур.)

к.19 ст.

бул.Олександрійський, 41-45

910 / 9

1394

Костел Іоанна Предтечі (мур.)

1812 р.

Соборний майдан, 4

911 / 1

1395

Будинок причту костелу Iоанна Предтечi (мур.)

1812 р.

Соборний майдан,8/4

911 / 2

1396

Спасо-Преображенська
церква (дер.)

1849 р.

с.Сухолiси

917 / 0

1397

Святодухiвська церква (дер.)

1750-1840 рр.

с.Шкарiвка

916 / 0

Б о г у с л а в с ь к и й   р - н

м.  Б о г у с л а в

1398

Троїцька церква (мур.)

1862 р.

пл.Ринок

46 / 0

1399

Воскресенська церква
(дер.)

1800 р.

с.Бородані

918 / 0

1400

Успенська церква (дер.)

1880 р.

с.Вiльховець

919 / 0

1401

Iванiвська церква (дер.)

1884 р.

с.Розкопанцi

920 0

1402

Миколаївська церква
(дер.)

1758 р.

с.Чайки

921 / 0

Б о р и с п і л ь с ь к и й   р - н

1403

Покровська церква (мур.)

1708 р.

с.Сулимiвка

922 / 0

В а с и л ь к і в с ь к и й   р - н

м.  В а с и л ь к і в

1404

Собор Антонiя та Феодосiя (мур.)

1758 р.

 

47 / 0

1405

Миколаївська церква
(мур.)

1792 р.

вул.Шевченка, 11

48 / 0

1406

Повiтовi присутственi мiсця (мур.)

1817 р.

вул.Луначарського, 1

912 / 0

1407

Онуфрiївська церква (дер.)

1705 р.

с.Липовий Скиток

923 / 0

В о л о д а р с ь к и й   р - н

1408

Онуфрiївська церква (дер.)

1903-1906 рр.

с.Пархомiвка

924 / 0

1409

Покровська церква (мур.)

1906 р.

с.Пархомiвка

924 / 1

1410

Будинок священика (мур.)

1906 р.

с.Пархомiвка

67-Кв / 2

1411

Сторожка (мур.)

1906 р.

с.Пархомiвка

67-Кв / 3

1412

Огорожа (мур.)

1906 р.

с.Пархомiвка

67-Кв / 4

1413

Палац Браницьких (мур.)

к.18-п.19 ст.

с.Руде Село

925 / 0

1414

Троїцькаа церква (мур.)

1841 р.

с.Руде Село

926 / 0

К а г а р л и ц ь к и й   р - н

с м т.  Р ж и щ і в

1415

Троїцька церква (мур.)

1860 р.

площа Ринок

927 / 0

1416

Церква Успіння
Св.Ганни (мур.)

1852 р.

с.Слобода

929 / 0

К и є в о - С в я т о ш и н с ь к и й   р - н

1417

Поштова станція на 15 кілометрі (мур.)

1846 р.

шосе Житомир-Київ, 15 км

930 / 0

1418

Ямщицька (мур.)

1846 р.

шосе Житомир-Київ, 15 км

930 / 1

1419

Каретна (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

930 / 2

1420

Стайня (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

930 / 3

1421

Поштова станція на
32 кiлометрi (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

931 / 0

1422

Ямщицька (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

931 / 1

1423

Каретна (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

931 / 2

1424

Стайня (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

931 / 3

1425

Огорожа з воротами (мур.)

1846 р.

с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км

931 / 4

М а к а р і в с ь к и й   р - н

1426

Поштова станція на
53 кiлометрi (мур.)

1846 р.

с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км

932 / 0

1427

Ямщицька (мур.)

1846 р.

с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км

932 / 1

1428

Каретна (мур.)

1846 р.

с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км

932 / 2

1429

Стайня (мур.)

1846 р.

с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км

932 / 3

М и р о н і в с ь к и й   р - н

1430

Миколаївська церква
(дер.)

1752 р.

с.Росава

934 / 0

1431

Церква Рiздва Богородицi (дер.)

1779-1784 рр.

с.Тулинцi

935 / 0

1432

Михайлiвська церква
(мур.)

1821 р.

с.Шандра

933 / 0

О б у х і в с ь к и й   р - н

1433

Покровська церква (дер.)

1761 р.

с.Креничi

936 / 0

1434

Миколаївська церква
(дер.)

1742 р.

с.Пiдгiрцi

938 / 1

1435

Дзвіниця Миколаївської
церкви (дер.)

с.19 ст.

с.Пiдгiрцi

938 / 2

П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й   р - н

м.  П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й

1436

Вознесенський
монастир (мур.)

17-18 ст.

вул.Г.Сковороди,54

49 / 0

1437

Вознесенський собор
(мур.)

1700 р.

вул.Г.Сковороди,54

49 / 1

1438

Дзвiниця Вознесенського собору (мур.)

1770-1776 рр

вул.Г.Сковороди,54

49 / 2

1439

Колегiум (мур.)

1753-1757 рр.

вул.Г.Сковороди,54

49 / 3

1440

Михайлiвська церква
(мур.)

1646-1666 рр.

вул.Московська, 34

50 / 1

1441

Дзвіниця Михайлiвської
церкви (мур.)

1666 р.

вул.Московська, 34

50 / 2

1442

Землянi укрiплення
дитинця i мiста

11-18 ст.

 

913 / 0

1443

Борисоглiбська церква (мур.)

1839 р.

передмістя с.Бабачиха

914 / 0

1444

Комплекс музею народ-ної архiтектури та побуту

18-19 ст.

Михайлова гора

29-Н / 0

1445

Покровська церква з
с.Сухий Яр Ставищен-ського району (дер.)


1708 р.

Михайлова гора

946 / 1

1446

Трьохсвятительська
церква з с.Пiщики Сквир-ського району (дер.)

1651 р.

Михайлова гора

52 2/

Р о к и т н я н с ь к и й   р - н

1447

Троїцька церква
(дер.)

1750 р.

с.Бушеве

939 / 0

1448

Церква Св.Йосифа
(дер.)

1756 р.

с.Житнi Гори

940 / 0

1449

Михайлiвська церква
(дер.)

1740 р.

с.Острiв

941 / 1

1450

Дзвіниця Михайлiвської
церкви (дер.)

1740 р.

с.Острiв

941 / 2

1451

Покровська церква (мур.)

1843 р.

с.Ромашки

942 / 0

1452

Миколаївська церква (дер.)

1665-1730 рр.

с.Синява

943 / 0

С к в и р с ь к и й   р - н

1453

Спиридонiвська церква (мур.)

1849 р.

с.Шамраївка

944 / 0

С т а в и щ е н с ь к и й   р - н

1454

Церква Рiздва Богородиці (дер.)

1777 р.

с.Антонiвка

945 / 0

Т а р а щ а н с ь к и й   р - н

1455

Церква Олександра
Невського (дер.)

1748-1849 рр.

с.Дубівка

947 / 0

Т е т i ї в с ь к и й   р - н

1456

Каплиця (мур.)

п.19 ст.

м.Тетiїв

949 / 0

1457

Успенська церква (мур.)

1821 р.

с.П'ятигори

950 / 0

1458

Михайлiвська церква (дер.)

1905 р.

с.Росішки

951 / 0

1459

Покровська церква (мур.)

1825 р.

с.Скибинцi

952 / 1

1460

Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)

1825 р.

с.Скибинцi

952 / 2

1461

Георгiївська церква (дер.)

к.18-п.19 ст.

с.Софiполь

953 / 0

Ф а с т i в с ь к и й   р - н

м.  Ф а с т і в

1462

Покровська церква (дер.)

1779-1781 рр.

 

51 / 1

1463

Дзвіниця Покровської
церкви (дер.)

1779-1781 рр.

 

51 / 2

1464

Костел Св.Миколая (мур.)

1910 р.

вул.Червоноармiйська

915 / 0

1465

Покровська церква (дер.)

1758 р.

смт Кожанка

954 / 0

1466

Iоанно-Златоустівська церква (дер.)

1868 р.

с.Пiвнi

955 / 0

1467

Садибний будинок (мур.)

1910 р.

с.Томашівка

956 / 0

 

 © All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник