English   Контакти   Книги   Новини   RSS   Галерея   Телетайп   Населені пункти   Типи об'єктів   Топ-13   Блог   Guest-Up-Oh?  
Київська область
Дві патріотично-лапідарні листівки і вид вокзалу в Боярці в 1908 р.
Не забувай рідну Україну
Не забувай рідну Україну
Боярка, 1908 р.

Київщина - для киян найближче поле для краєзнавчих експериментів. Для мене це досить далекий, і від того достатньо таємничий край, який ще досліджувати і досліджувати...

Список пам'яток національного значення з "Пам'яток України"

№ п/пНайменування памяткиДатуванняМісцезнаходженняОхоронний номер та номер у комплексі
Б і л о ц е р к і в с ь к и й   р - н
м.  Б і л а   Ц е р к в а
1377 Торговi ряди (мур.) 1809-1814 рр.Торгова площа 39 / 0
1378Склади (мур.) к.18-п.19 ст.вул.Червоноармійська, 62 40 / 0
1379Миколаївська церква мур.)1706-1852 рр.вул.Гагаріна, 10 41 / 0
1380Спасо-Преображенсь-
кий собор (мур.)
1839 р.вул.Гагаріна, 10 42 / 0
1381Дворянське зiбрання
(дер.)
п.19 ст.бул.Олександрійський, 5
43 / 0
1382Зимовий палац (дер.)п.19 ст.бул.Олександрійський, 7
44 / 0
1383Парк "Олександрiя"
та парковi споруди
1793 р.-19 стСквирське шосе 45 / 0
1384Ансамбль споруд пошти (мур.)
1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45
910 / 0
1385Поштова станція (мур.)
1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45
910 / 1
1386Каретна (мур.) 1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45
910 / 2
1387Кузня (мур.) 1825-1831 ррбул.Олександрійський, 41-45
910 / 3
1388Дім станційного доглядача (мур.)
1825-1831 рр.бул.Олександрійський, 41-45
910 / 4
1389Службова будівля (мур.)
1820-1830 рр.бул.Олександрійський, 41-45 910 / 5
1390Готель (мур.) 1821-1830 рр.бул.Олександрійський, 41-45 910 / 6
1391Ямщицька (мур.) 1821-1830 рр.бул.Олександрійський, 41-45 910 / 7
1392Стайня (мур.) 1890 р.бул.Олександрійський, 41-45 910 / 8
1393Стайня (мур.) к.19 ст.бул.Олександрійський, 41-45 910 / 9
1394Костел Іоанна Предтечі (мур.)
1812 р.Соборний майдан, 4 911 / 1
1395Будинок причту костелу Iоанна Предтечi (мур.)
1812 р.Соборний майдан,8/4911 / 2
1396Спасо-Преображенська
церква (дер.)
1849 р.с.Сухолiси 917 / 0
1397Святодухiвська церква (дер.)
1750-1840 рр.с.Шкарiвка 916 / 0
Б о г у с л а в с ь к и й   р - н
м.  Б о г у с л а в
1398Троїцька церква (мур.)
1862 р.пл.Ринок 46 / 0
1399Воскресенська церква
(дер.)
1800 р.с.Бородані 918 / 0
1400Успенська церква (дер.)
1880 р.с.Вiльховець 919 / 0
1401Iванiвська церква (дер.)
1884 р.с.Розкопанцi 920 0
1402Миколаївська церква
(дер.)
1758 р.с.Чайки 921 / 0
Б о р и с п і л ь с ь к и й   р - н
1403Покровська церква (мур.) 1708 р.с.Сулимiвка 922 / 0
В а с и л ь к і в с ь к и й   р - н
м.  В а с и л ь к і в
1404Собор Антонiя та Феодосiя (мур.)
1758 р. 47 / 0
1405Миколаївська церква
(мур.)
1792 р.вул.Шевченка, 11 48 / 0
1406Повiтовi присутственi мiсця (мур.)
1817 р.вул.Луначарського, 1912 / 0
1407Онуфрiївська церква (дер.)
1705 р. с.Липовий Скиток 923 / 0
В о л о д а р с ь к и й   р - н
1408Онуфрiївська церква (дер.)
1903-1906 рр.с.Пархомiвка 924 / 0
1409Покровська церква (мур.) 1906 р.с.Пархомiвка 924 / 1
1410Будинок священика (мур.)
1906 р.с.Пархомiвка 67-Кв / 2
1411Сторожка (мур.) 1906 р.с.Пархомiвка 67-Кв / 3
1412Огорожа (мур.) 1906 р.с.Пархомiвка 67-Кв / 4
1413Палац Браницьких (мур.)
к.18-п.19 ст.с.Руде Село 925 / 0
1414Троїцькаа церква (мур.)
1841 р.с.Руде Село 926 / 0
К а г а р л и ц ь к и й   р - н
с м т.  Р ж и щ і в
1415Троїцька церква (мур.)
1860 р.площа Ринок 927 / 0
1416Церква Успіння
Св.Ганни (мур.)
1852 р.с.Слобода 929 / 0
К и є в о - С в я т о ш и н с ь к и й   р - н
1417Поштова станція на 15 кілометрі (мур.)1846 р.шосе Житомир-Київ, 15 км930 / 0
1418Ямщицька (мур.) 1846 р.шосе Житомир-Київ, 15 км930 / 1
1419Каретна (мур.) 1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
930 / 2
1420Стайня (мур.) 1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
930 / 3
1421Поштова станція на
32 кiлометрi (мур.)
1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 0
1422Ямщицька (мур.) 1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 1
1423Каретна (мур.) 1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 2
1424Стайня (мур.) 1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 3
1425Огорожа з воротами (мур.)
1846 р.с.Гурівщина, шосе
Житомир-Київ,32 км
931 / 4
М а к а р і в с ь к и й   р - н
1426Поштова станція на
53 кiлометрi (мур.)
1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 0
1427Ямщицька (мур.) 1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 1
1428Каретна (мур.) 1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 2
1429Стайня (мур.) 1846 р.с.Калинівка, шосе
Житомир-Київ, 53 км
932 / 3
М и р о н і в с ь к и й   р - н
1430Миколаївська церква
(дер.)
1752 р.с.Росава 934 / 0
1431Церква Рiздва Богородицi (дер.)
1779-1784 рр.с.Тулинцi 935 / 0
1432Михайлiвська церква
(мур.)
1821 р.с.Шандра 933 / 0
О б у х і в с ь к и й   р - н
1433Покровська церква (дер.) 1761 р.с.Креничi 936 / 0
1434Миколаївська церква
(дер.)
1742 р.с.Пiдгiрцi 938 / 1
1435Дзвіниця Миколаївської
церкви (дер.)
с.19 ст.с.Пiдгiрцi 938 / 2
П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й   р - н
м.  П е р е я с л а в - Х м е л ь н и ц ь к и й
1436Вознесенський
монастир (мур.)
17-18 ст.вул.Г.Сковороди,54 49 / 0
1437Вознесенський собор
(мур.)
1700 р.вул.Г.Сковороди,54 49 / 1
1438Дзвiниця Вознесенського собору (мур.)
1770-1776 ррвул.Г.Сковороди,54 49 / 2
1439Колегiум (мур.) 1753-1757 рр.вул.Г.Сковороди,54 49 / 3
1440Михайлiвська церква
(мур.)
1646-1666 рр.вул.Московська, 34 50 / 1
1441Дзвіниця Михайлiвської
церкви (мур.)
1666 р.вул.Московська, 34 50 / 2
1442Землянi укрiплення
дитинця i мiста
11-18 ст. 913 / 0
1443Борисоглiбська церква (мур.) 1839 р.передмістя с.Бабачиха 914 / 0
1444Комплекс музею народ-ної архiтектури та побуту
18-19 ст.Михайлова гора 29-Н / 0
1445Покровська церква з
с.Сухий Яр Ставищен-ського району (дер.)

1708 р.
Михайлова гора 946 / 1
1446Трьохсвятительська
церква з с.Пiщики Сквир-ського району (дер.)
1651 р.Михайлова гора 52 2/
Р о к и т н я н с ь к и й   р - н
1447Троїцька церква
(дер.)
1750 р.с.Бушеве 939 / 0
1448Церква Св.Йосифа
(дер.)
1756 р.с.Житнi Гори 940 / 0
1449Михайлiвська церква
(дер.)
1740 р.с.Острiв 941 / 1
1450Дзвіниця Михайлiвської
церкви (дер.)
1740 р.с.Острiв 941 / 2
1451Покровська церква (мур.)
1843 р.с.Ромашки 942 / 0
1452Миколаївська церква (дер.)
1665-1730 рр.с.Синява 943 / 0
С к в и р с ь к и й   р - н
1453Спиридонiвська церква (мур.)
1849 р.с.Шамраївка 944 / 0
С т а в и щ е н с ь к и й   р - н
1454Церква Рiздва Богородиці (дер.)
1777 р.с.Антонiвка 945 / 0
Т а р а щ а н с ь к и й   р - н
1455Церква Олександра
Невського (дер.)
1748-1849 рр.с.Дубівка 947 / 0
Т е т i ї в с ь к и й   р - н
1456Каплиця (мур.) п.19 ст.м.Тетiїв 949 / 0
1457Успенська церква (мур.)
1821 р.с.П'ятигори 950 / 0
1458Михайлiвська церква (дер.)
1905 р.с.Росішки 951 / 0
1459Покровська церква (мур.)
1825 р.с.Скибинцi 952 / 1
1460Дзвiниця Покровської
церкви (мур.)
1825 р.с.Скибинцi 952 / 2
1461Георгiївська церква (дер.)
к.18-п.19 ст.с.Софiполь 953 / 0
Ф а с т i в с ь к и й   р - н
м.  Ф а с т і в
1462Покровська церква (дер.)
1779-1781 рр. 51 / 1
1463Дзвіниця Покровської
церкви (дер.)
1779-1781 рр. 51 / 2
1464Костел Св.Миколая (мур.)
1910 р.вул.Червоноармiйська 915 / 0
1465Покровська церква (дер.)
1758 р.смт Кожанка 954 / 0
1466Iоанно-Златоустівська церква (дер.)
1868 р.с.Пiвнi 955 / 0
1467Садибний будинок (мур.)
1910 р.с.Томашівка 956 / 0

 

 "Замки і храми України" - некомерційний cайт, що підтримується фактично силами і ентузіазмом однієї людини. Допомогти проекту:
гривневий рахунок 4149 5100 9101 3567

євровий - 5168757402858452

Patreon

Ваш внесок допоможе не зневіритися в тому, що роблю вже 20 років. Дякую.

Екскурсійний супровід у мандрівці Кам'янцем-Подільським, Поділлям та Західною Україною в цілому: kamienczanka@gmail.com

© All rights reserved.
Всі права на матеріали охороняються у відповідності до законодавства України.
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за попередньою узгодженністю
Розробник